Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2007

Παρελάσεις, κατάλοιπο μιας άλλης εποχής

Είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι μαθητικές παρελάσεις στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν μετά την επιβολή της δικτατορίας του φιλοχιτλερικού Ιωάννη Μεταξά, δηλαδή μετά την 4η Αυγούστου 1936, και συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα με κορυφαία εποχή τους την περίοδο της «Χούντας των Συνταγματαρχών» (1967-1974).

Παρ’ ότι κατάλοιπο αυτών των καθεστώτων συνεχίζονται ως τις μέρες μας με ελάχιστες διαμαρτυρίες.


Λόγω των ημερών θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη αντίθεση μου με τον θεσμό των Μαθητικών Παρελάσεων (και όχι κατ΄ ανάγκη και των στρατιωτικών) για τους εξής λόγους :

Δεν προάγουν (στις μέρες μας) την εξύψωση κανενός είδους εθνικού φρονήματος ή περηφάνιας ούτε, βέβαια, εθνικής μνήμης. Τα παραπάνω θα έπρεπε να περνούν στους νέους μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία
Προάγουν την ομοιομορφία, πράγμα αναχρονιστικό (μην ξεχνούμε ότι για τον ίδιο λόγο καταργήθηκαν οι ποδιές στα σχολεία)
Εφαρμόζονται σωματικοί διαχωρισμοί, όπως ψηλός-κοντός ή λεπτός-χοντρός, πράγμα πλήρως αντιπαιδαγωγικό και αντιεκπαιδευτικό
Αναγκάζονται νέοι άνθρωποι να χαιρετίσουν τον εκάστοτε εκπρόσωπο της Κυβέρνησης εξυψώνοντάς τον σε σύμβολο του Έθνους-Κράτους, όταν αυτός μπορεί να μην εκφράζει τίποτα ή ακόμα χειρότερα να εκφράζει κάτι αρνητικό γι’ αυτούς.

Όσο για τα περί Εθελοντικής-Προαιρετικής συμμετοχής στις παρελάσεις έχω να σας αντιπαραβάλω τα προσωπικά μου βιώματα για το ακριβώς αντίθετο (και την αποβολή μαθητών της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη εβδομάδα) κι ακόμα την αντιμετώπιση ενός μαθητή από τον x ή ψ «εθνικόφρονα» καθηγητή στην περίπτωση που εκφράσει την αντίθεσή του με τον θεσμό της παρέλασης.