Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007

Πρωτοβουλία για την Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη

Σε μια περίοδο που τα ζητήματα της παιδείας επιστρέφουν σιγά-σιγά στο προσκήνιο θεωρούμε καθήκον μας να εκφράσουμε, προς τους συντρόφους-ισσες αλλά και τους συμφοιτητές-τριες μας, τις απόψεις μας και το όραμά μας για το πανεπιστήμιο αλλά και τον τρόπο που αγωνιζόμαστε να λειτουργεί η παράταξη μας. Δεν είμαστε ούτε ομάδα ούτε σύστημα εξουσίας και γι' αυτό δεν το υπογράφουμε σαν κάτι τέτοιο, είμαστε μέλη και στελέχη της Π.Α.Σ.Π. με κοινό όραμα για το μέλλον του πανεπιστημίου και της Π.Α.Σ.Π. .

Πιστεύουμε ότι η Π.Α.Σ.Π. οφείλει να αγωνιστεί κατά κάθε προσπάθειας ίδρυσης Ιδιωτικών ή Μη-κρατικών πανεπιστημίων και την εξίσωση των πτυχίων των ΑΕΙ-ΤΕΙ με αυτά των Κ.Ε.Σ. .

Συγχρόνως, καλείται, ως αυτόνομος πολιτικός φορέας με προτάσεις προς την κοινωνία, να διεκδικήσει ένα Σύγχρονο, Δημοκρατικό, Προοδευτικό, Δημόσιο και Δωρεάν Πανεπιστήμιο.

Σύγχρονο, ως προς τις δομές του, με χρηματοδότηση σύμφωνα με της ανάγκες του, με διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων (σε πρώτη φάση 5% του ΑΕΠ, 40% Δ’ΚΠΣ) και έρευνα που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της εποχής.

Δημοκρατικό, με το άσυλο να προασπίζει την ελευθερία σκέψης και έκφρασης και συμμετοχή όλων των φοιτητών στις πρυτανικές, κοσμητορικές και προεδρικές εκλογές με αναγωγή στο 100% των μελών ΔΕΠ, ερχόμενοι σε σύγκρουση με τις συναλλαγές του συνδικαλιστικού με το καθηγητικό κατεστημένο.

Προοδευτικό, με εφαρμογή αξιολόγησης με ακαδημαϊκά κριτήρια και συμμετοχή των φοιτητών-τριων στην κρίση της διδακτικής επάρκειας του διδακτικού προσωπικού. Έρευνα για τις ανάγκες του κοινωνικού συμφέροντος.

Δημόσιο και Δωρεάν, δικαίωμα και όχι προνόμιο για κάθε νέα και νέο που θέλει να μορφωθεί, χωρίς ταξικούς φραγμούς και περιθωριοποιήσεις.

Διεκδικούμε την διάρθωση όλων των Συλλόγων σε επίπεδο Τμημάτων για την πιο άμεση διεκδίκηση των λειτουργικών αιτημάτων. Ακόμα, διεκδικούμε άμεση σύγκληση συνεδρίων των δευτεροβάθμιων ενώσεων του φοιτητικού κινήματος (ΦΕΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ) και στην συνέχεια συνεδρίου Ε.Φ.Ε.Ε. και Ε.Σ.Ε.Ε..


Βασίζουμε την κοινή μας δράση αλλά και την δράση και την λειτουργία της Παράταξης στις αρχές και τις αξίες της κεντροαριστεράς, με πίστη στην Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό. Δεν επιθυμούμε και δεν συνδέουμε την παρουσία και την κοινή μας δράση με τίτλους της προηγούμενης δεκαετίας ούτε και προσωπολατρίες που παραπέμπουν σε δογματισμούς και οδηγούν σε αδιέξοδα. Με άρνηση στους φοιτητοπατερισμούς και όσους θέλουν να συνδέσουν την πολιτική τους ύπαρξη με την διαχείρηση κομματιών της νεολαίας. Χωρίς συναλλαγές με πολιτικά γραφεία και βουλετές. Διεκδικούμε τον ενεργό ρόλο της Π.Α.Σ.Π. στο φοιτητικό-εκπαιδευτικό κίνημα αλλά και τα κινήματα της κοινωνίας (εργατικό, οικολογικό κίνημα).

Δεν ξεχνάμε και τιμούμε τους αγώνες της Παράταξης μας για την δημιουργία του 1268/82, κατά κάθε νομοσχεδίου που πρασπάθησε να πάει πίσω το πανεπιστήμιο (ν.815, πολυνομοσχέδιο, νέος νόμος πλαίσιο, κ.α.) αλλά και να αναιρέσει κοινωνικά κεκτημένα (ασφαλιστικό τραπεζών, προτάσεις Αλογοσκούφη, υποκλοπές, ομόλογα).

Σε επίπεδο οργάνωσεων και λειτουργίας της Παράταξης αγωνιζόμαστε καθημερινά για εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών σε επίπεδο οργάνωσης. Πραγματοποίηση ολομελιών οργάνωσης ή και τμημάτων (όπου οι οργανώσεις αφορούν παραπάνω από ένα Συλλόγους Φοιτητών) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Διεκδικούμε τον καθημερινό συντονισμό και την συνεργασία με όλες τις οργανώσεις χωρίς ομαδοποιήσεις που δεν εκφράζουν τίποτα στις μέρες μας και οδηγούν σε αδιέξοδο την παράταξη.

Διεκδικούμε την αναδιάρθωση των οργανώσεων σε επίπεδο Συλλόγου Φοιτητών ή Τμημάτων (ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης), δομή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παράταξης. Πραγματοποίηση Πανελλάδικής Συνδιάσκεψης μια φορά το χρόνο με πολιτικό περιεχόμενο και ανά δύο χρόνια με οργανωτικό.

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα για την καλύτερη λειτουργία της Π.Α.Σ.Π. Θεσσαλονίκης η πραγματοποίηση δύο Πανθεσσαλονίκιων Ολομελειών άμεσα και την πραγματοποίηση ολομελειών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα, δεν μπορεί παρά να αποτελεί αποτέλεσμα της πρώτης Ολομέλειας που ζητούμε να πραγματοποιθεί άμεσα η πολιτική πλατφόρμα της Π.Α.Σ.Π. Θεσσαλονίκης και της δεύτερης η κήρυξη εκλογών για Γραμματέα και Συντονιστική Επιτροπή της Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Αγωνιζόματε καθημερινά

για ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο

για δημόσια και δωρεάν παιδεία

για μια πιο δίκαιη και ελεύθερη κοινωνίαΤην πρωτοβουλία πήραν οι :
Ακριτίδης Κώστας (Μέλος Γραφείου Σχολής ΠΑΣΠ ΣΘΕ)
Ασουμανάκης Κώστας (Γραμματέας Π.Α.Σ.Π. Σ.Θ.Ε.)
Βλάχος Κώστας (Γραμματέας Π.Α.Σ.Π. Δασολογίας)
Γιάλης Γιάννης (Πρόεδρος Σ.Φ. Π.Τ.Δ.Ε. & Αν. Γραμματέας ΠΑΣΠ Παιδαγωγικού)
Γιαντσίδης Αποστόλης Μέλος Γραφείου Σχολής ΠΑΣΠ Οικονομικού)
Ζαβράκας Θάνος(Αναπληρωτης Γραμματέας ΠΑΣΠ ΣΘΕ)
Καραβίδας Βασίλης (Μέλος Γραφείου Σχολής ΠΑΣΠ Δασολογίας)
Κωστόπουλος Κώστας (Αναπληρωτής Γραμματέας ΠΑΣΠ Παιδαγωγικού)
Λιάπης Αποστόλης (Μέλος Γραφείου Σχολής ΠΑΣΠ ΣΘΕ)
Μησιάκας Σταμάτης (Μέλος Γραφείου Σχολής ΠΑΣΠ Δασολογίας)
Μίχη Φανή (Μέλος Γραφείου Σχολής ΠΑΣΠ Παιδαγωγικού)
Σοφιανίδης Άγγελος (Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Φυσικού)
Τερζίδου Σταυρούλα (Μέλος Γραφείου Σχολής ΠΑΣΠ Δασολογίας)
Τζίκα Έλενα (Γραμματέας Π.Α.Σ.Π. Παιδαγωγικής Σχολής)
Τζίμας Στέφανος (Μέλος Γραφείου Σχολής ΠΑΣΠ Δασολογίας)